Logo Xelion wit

Demo aanvragen

Wil je graag een demo van Xelion? Dat kan! Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op.

Xelion

De eerste week van januari; de ideale tijd om eens vooruit te kijken naar het jaar dat komen gaat. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. Maar dan moeten deze kansen natuurlijk wel ontdekt worden. Ook Xelion heeft eens goed nagedacht over de belangrijkste 5 trends op het gebied van VoIP voor 2017 en deelt deze graag.

Trend 1: Beveiliging

De zorgen over de beveiliging van gegevens die staan opgeslagen is feitelijk niet nieuw. Maar de toename in zorgen hiervoor wel. De Society for Information Management (SIM) heeft een trend analyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat 36% van de IT leiders beveiliging als top belang beschouwd voor het komende jaar. Hiermee staat de bezorgdheid rondom beveiliging in de top 3 zorgen. Deze toename aan focus voor de beveiliging heeft te maken met de toename aan gegevens die worden opgeslagen. De beveiligingstrend heeft dan ook zeker effect op de VoIP technologie, waarin veel gegevens van bedrijven worden opgeslagen.
Vanuit de overheid worden er ook steeds meer regels opgelegd omtrent het veilig opslaan van gegevens. Zo geldt er sinds januari 2016 de meldplicht van datalekken. Organisaties zijn verplicht om meteen een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer zij te maken krijgen met een ernstig datalek. Daarnaast eisen steeds meer organisaties dat op basis van ISO 27001 standaard voor informatiebeveiliging wordt gewerkt. Zeker in bepaalde sectors, waaronder finance, is de vertrouwelijkheid van gegevens erg belangrijk.

Trend 2: Integratie

Veel bedrijven zijn al overgestapt op de VoIP technologie. Een verstandige keuze, gezien het een ware bedrijfsoplossing levert. De trend voor komend jaar zal het verder ontwikkelen van deze bedrijfsoplossing zijn. Met het verder ontwikkelen wordt het integreren van andere softwarepakketten met de VoIP technologie bedoeld. De koppeling met relatiebeheer pakketten (CRM) zorgt ervoor dat klantgegevens direct gekoppeld worden aan de communicatie die gevoerd wordt. Maar ook een koppeling met het ERP omgeving zal in 2017 een versnelde vlucht nemen. De verwachte groei van deze integraties, CTI genaamd, wordt in 2017 geschat op 30%. De Nederlandse software vendoren zullen deze groei verder stimuleren. VoIP zal geen bedrijfsoplossing meer op zichzelf worden, maar zal volledig geïntegreerd worden binnen de andere bedrijfsoplossingen.

Trend 3: Organised Communication

Dat brengt ons gelijk bij de volgende trend van VoIP voor het komende jaar, namelijk Organised Communication. Bedrijven hebben steeds meer te maken met een grote hoeveelheid aan gegevens. Om efficiënt te kunnen werken moeten deze gegevens op een geordende wijze worden opgeslagen. Terug zoeken naar een gesprek waarin die ene afspraak is gemaakt kost vaak veel tijd; onnodige tijd. Daarom wordt de focus in 2017 gelegd op orde scheppen in de chaos. Organised Communication levert bedrijven tijdwinst en effectiviteit op. Een trend die perfect past bij het drukke bedrijfsleven.


5 Trends op het gebied van VoIP voor 2017

Trend 4: Mobiel tenzij

Het drukke bedrijfsleven uit zich ook in het onderweg werken door middel van mobiele telefoons. Mobiele telefoons zijn al lange tijd niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven, maar in 2017 wordt verwacht dat dit gebruik nog verder zal toenemen. 35% van de gebruikers ziet hun smartphone nu al als belangrijkste apparaat, tegenover 30% voor de laptop. Applicaties en e-communicatie gaan steeds meer via de smartphone en tablet. De vaste toestellen zullen volledig de deur uit gaan. Organisaties zullen dan ook in toenemende mate voor een ‘mobiel tenzij’ strategie kiezen. Onderzoeksbureau Forrester beweert zelfs dat ‘mobiel mature’ organisaties harder groeien dan organisaties waar gebruik van mobiel achterblijft.

Trend 5: Internet of Things

The Internet of Things betekent dat alledaagse objecten worden gekoppeld aan het internet. Er wordt voorspeld dat het aantal alledaagse objecten die verbonden zijn met internet zullen toenemen. Deze trend gaat dan ook nog een stapje verder dan de integratie van verschillende software pakketten met het VoIP systeem. Steeds meer objecten op kantoor zullen worden overgenomen door een internet gestuurd object. Denk aan self registration waardoor de klassieke receptioniste zal verdwijnen. Een ander voorbeeld is de beveiliging camera die alarm geeft bij beweging of geluid. In 2017 zullen slimme interactieve toepassingen van apparaten geïntegreerd in VoIP snel toenemen. The smart office komt steeds dichterbij.

Wat te doen in 2017?

Als we naar bovenstaande trends kijken, dan komt gebruiksgemak duidelijk naar voren. Het is belangrijk dat de softwaresystemen van tegenwoordig zo bruikbaar mogelijk zijn, zodat medewerkers zich kunnen focussen op de zaken die er werkelijk toedoen.

Vandaag is ingezoomd op de trends binnen VoIP, maar feitelijk is VoIP op zichzelf natuurlijk al een trend. Verwacht wordt dat ook in 2017 veel bedrijven zullen overstappen om nog succesvoller te zijn. Xelion heeft in ieder geval de trends binnen VoIP voor het komende jaar helder voor ogen, en zal er alles aan doen om deze te bereiken in het product en in de dienstverlening.

Rest ons nog één ding te zeggen: wij wensen een ieder een succesvol jaar met georganiseerde communicatie toe!