Logo Xelion wit

Demo aanvragen

Wil je graag een demo van Xelion? Dat kan! Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op.

Xelion

Het verhaal achter Cordaan

Cordaan Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie die zorg bij cliënten thuis mogelijk maakt. Bijvoorbeeld verpleegkundige hulp bij ziekte, verzorging na een ziekenhuisopname of ondersteuning bij het uitvoeren van de dagelijkse huishoudelijke taken. Cordaan steekt veel energie in het nog meer optimaliseren van de uitvoering en planning van taken binnen de thuiszorg en het versterken van het zelfsturende concept binnen de wijkteams.

De reden om Xelion te gaan gebruiken

Rob Bergfeld is verantwoordelijk voor ICT. Voor hem moeten nieuwe ICT initiatieven altijd passen binnen de organisatie-brede ICT-blauwdruk. “Nieuwe initiatieven moeten aansluiten op de Cordaan visie ‘mobiel tenzij’. Dat wil zeggen dat we de bereikbaarheid van medewerkers zoveel mogelijk via mobiele toestellen willen invullen. En daarnaast is het streven om applicaties zo veel mogelijk vanuit de cloud te gaan aanbieden. Dat geldt ook voor de communicatie van onze thuiszorg teams.” Ook vanuit zakelijk perspectief heeft Cordaan Thuiszorg enkele duidelijke drijfveren. Dat zijn onder andere klantgerichter werken en reductie in administratieve lasten. Davey Bochem is manager Thuiszorg bij Cordaan en hij licht dit toe. “Door slimmere communicatie in de thuiszorgorganisatie moet de bereikbaarheid van wijkzorgteams verbeteren. Ook moeten onnodige handelingen om afspraken in te plannen zo veel mogelijk worden teruggedrongen”. Dit kan door teams meer zelfsturend te maken.

Hoe gebruik je Xelion?

Er zijn verschillende team-telefoons in de markt, maar veelal met beperkingen. “We stonden voor een grootschalige aanpassing en wilden geen pilot ingaan met een product dat niet 100% aansluit op de wensen van onze thuiszorg organisatie. Onze bestaande telefonieaanbieders konden eenvoudigweg niet invullen wat we vroegen. Daarom zijn we uiteindelijk met Xelion in zee gegaan.” aldus Rob Bergfeld. Op basis van de wensen hebben Cordaan en Xelion samen vastgesteld welke functies een 2.0 versie van een wijktelefoon zou moeten hebben. Deze functies gaan verder dan de gangbare team-telefoons en geven ambulante verzorgers een aantal krachtige hulpmiddelen.

Hoe zie je de toekomst?

Voor Cordaan ICT is duidelijk dat telefonie binnen de organisatie verder gecentraliseerd wordt en volledig naar de cloud wordt gebracht. Xelion is een modern cloud-based oplossing waarbij gebruikers met elk vast of mobiel toestel verbonden zijn. Daarbij behoud je als organisatie de keuzevrijheid voor toestellen of provider. De verwachting is dan ook dat in de toekomst ook andere Cordaan afdelingen gebruik kunnen gaan maken van Xelion.

”Bestaande telefoniesystemen zijn te beperkt en bieden niet de flexibiliteit die wij als zorgverlener nodig hebben om in te spelen op de snelle veranderingen in de zorg. Xelion is een goede basis om ICT kosten te verkleinen en om beheerstaken binnen onze afdeling verder te reduceren.”

Rob Bergfeld
Manager ICT Services | Cordaan